Paketförslag 6 / Dagsutflykt

 

Paket 6A

Båtbiljett till Ven

10.00

Transport med traktorsläp

10.30

Fm-kaffe

10.45

Transport med traktorsläp

11.15

Stop vid Marielundskonstnärsgård

11.30

Transport med traktorsläp

12.10
Lunch på Turistgården 12.15
Promenad 100m 13.25

Guidning på Tycho Brahe området

13.45
Transport 14.30

Båtbiljett från Ven

15.00

 

Listpris: 334,40Pris: 312,00
För- eller eftermiddagskaffe på Turistgården
Guidning om Marielunds konstnärsgård
Transport 140kr
Stop vid Vens getost & Vens pasta tillverkning
Guidning om Tycho Brahe, fast pris
Stop vid Konstnärsgården Marielund
Båtresor från Landskrona med Ven-Trafiken

Paket 6B

Avresa från Landskrona

10.00

Transport med traktorsläp

10.30

Förmiddagskaffe

10.45

Transport med traktorsläp 11.15

Stop vid Gamla Kyrkan

11.30
Transport med traktorsläp 12.00

Lunch på Turistgården

12.15

Promenad 100m

13.25

Guidning på Tycho Brahe området

13.30

Transport med traktorsläp 14.30

Avresa från Ven till Landskrona

15.00

 

Listpris: 322,80Pris: 302,00
Transport 90kr
För- eller eftermiddagskaffe på Turistgården
Stop vid Gamla Kyrkan
Guidning om Tycho Brahe, fast pris
Paketsavgift
Båtresor från Landskrona med Ven-Trafiken

Paket 6C

Båtbiljett till Ven 10.00
Transport med traktorsläp 10.30
Fm-kaffe 10.45
Transport med traktorsläp 11.15
Entré på Vens hembygdsgård 11.30
Guidning på Vens hembygdsgård 11.30
Transport med traktorsläp 12.15
Lunch på Turistgården 12.30
Promenad på 50m 13.40
Entré på Tycho Brahe 13.45
Guidning på Tycho Brahe 13.45
Transport med traktorsläp 15.00
Stop vid gamla kyrkan 15.15
Transport med traktorsläp 16.00
Fritid i Hamnen 16.15
Båtbiljett från Ven 16.45

 

Listpris: 414,40Pris: 392,00
För- eller eftermiddagskaffe på Turistgården
Guidning om Tycho Brahe och Vens Hembygdsgården, fast pris
Guidningar på Tycho Brahe och Vens Hembygdsgård (entré)
Transport 150kr
Stop vid Gamla Kyrkan
Stop vid Gunillas Glas & Bernts Keramik
Stop vid Vens getost & Vens pasta tillverkning
Båtresor från Landskrona med Ven-Trafiken

Paket 6D

Båtbiljett till Ven 10.00
Transport med traktorsläp 10.30
Fm-kaffe i Gamlegårds Lada 10.45
Transport med traktorsläp 11.15
Stop vid Gamla kyrkan 11.30
Transport med traktorsläp 12.15
Lunch på Turistgården 12.30
Promenad på 50m 13.40
Entré på Tycho Brahe 13.45
Guidning på Tycho Brahe 13.45
Transport med traktorsläp 15.00
Stop vid Konstnärsgården Marielund (Céleste & Stig-Owe) 15.15
Transport med traktorsläp 16.00
Fritid i Hamnen 16.15
Båtbiljett från Ven 16.45

 

Listpris: 529,40Pris: 487,00
Transport 150kr
För- eller eftermiddagskaffe på Turistgården
Rabatt Paket 6D, 6%
Stop vid Konstnärsgården Marielund
Stop vid Gunillas Glas & Bernts Keramik
Lunch på Hamnkrogen
Guidning om Tycho Brahe, fast pris
Stop vid Blomster caféet (presentbutiken)
Båtresor från Landskrona med Ven-Trafiken

Paket 6E

Avresa från Landskrona 11.30
Transport med traktorsläp 12.00
Lunch på Turistgården 12.15
Fria aktiviteter 13.15
Guidning om Tycho Brahe 13.30
Transport med traktorsläp 14.30
Avresa från Ven 15.00

 

Listpris: 241,40Pris: 227,00
Transport 60kr
Guidning om Tycho Brahe, fast pris
Paketsavgift
Båtresor från Landskrona med Ven-Trafiken

Paket 6F

Båtbiljett till Ven 11.30
Transport med traktorsläp 12.00
Lunch på Turistgården 12.15
Promenad 100m 13.20
Entré på Tycho Brahe 13.30
Guidning om Tycho Brahe 13.30
Transport med traktorsläp 14.30
Stop vid Gamla Kyrkan 14.45
Transport med traktorsläp 15.15
Stop vid Vens getost och Venpastatillverkningen 15.25
Transport med traktorsläp 15.45
Em-kaffe i Gamlegårds lada 15.50
Transport med traktorsläp 16.20
Båtbiljett från Ven 16.45

 

Listpris: 334,40Pris: 312,00
För- eller eftermiddagskaffe på Turistgården
Transport 140kr
Stop vid Gamla Kyrkan
Guidning om Tycho Brahe, fast pris
Båtresor från Landskrona med Ven-Trafiken

Paket 6G

 
Båt till Ven från Köpenhamn

09.15

Transport med traktorsläp

11.00

Entré på Tycho Brahe

11.15

Guidning på Tycho Brahe området

11.15

Promenad 12.30
Lunch på Turistgården 12:45
Transport 13.45
Stopp vid gamla kyrkan 14.00
Transport 14.30
Visning i Whiskeydistilleriet

14.45

Transport 16.00
Båt från Ven till Köpenhamn 16.30

 

Listpris: 513,00Pris: 475,00
Stop vid Gamla Kyrkan
Hven-trafikken (Köpenhamn - Ven) t.or.
Guidning om Tycho Brahe, fast pris
Guidadvisning på Spirit of Hven (Vens whiskey), 6-50 pers, 1 timme

Med reservation för ändringar & felskrivningar.
Ovan priser är riktlinjer på kostnaden/person, det kan tillkomma ett fastpris som gäller för hela gruppen då.
Det beror också på Er grupps storlek. Generellt är dessa paket avsedda för 12-15p och uppåt.
Under 12p, blir det dyrare om transport och 3-6 kamp är inblandat.
Grupper över 50p, blir det ofta lite billigare för beroende vilket paket.